Yukinobu Takanashi by Ken Toyokawa


Yukinobu Takanashi photographed by Ken Toyokawa.
No comments:

Post a Comment